Møte i Kommunestyret 11.12.2014 18:00

Desember 11 2014
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
88/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.10.2014.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
89/14 EIENDOMSSKATT
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
90/14 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 100 MILLIONER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
91/14 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
92/14 ÅKRA SOKNERÅDS BARNEHAGE - PRIVAT BARNEHAGE FRA 01.01.2015
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (5)
93/14 FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
94/14 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID ÅR 2015
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (2)
95/14 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 - 2018
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (3)
96/14 PLAN 5041 - DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 - 123/8 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (4)
97/14 PLAN 2066 - DETALJREGULERING FOR STONGTUNET - DEL AV 15/59
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (3)
98/14 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 11.12.2014
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
99/14 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 11.12.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll