Møte i Kommunestyret 28.10.2014 18:00

Oktober 28 2014
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
69/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.09.2014.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
70/14 TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
71/14 BUDSJETTOPPFØLGING PER AUGUST 2014
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
72/14 KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
74/14 KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (4)
75/14 TILLEGGSANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014 OG 2015
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
76/14 REVISJONSAVTALE - BRUK AV OPSJON
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
77/14 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - INTERNKONTROLL OG VEDTAKSOPPFØLGING
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
78/14 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET - ENDRING VEDR. KAP. 8 OM HØRING
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
79/14 PLAN 4033 - REGULERINGSPLAN FOR AUSTEVIK - 98/2,7,140 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (28)
Protokoll
Behandling (3)
80/14 PLAN 4035 - REGULERINGSPLAN FOR NY HÅLANDSVEG (STORESUND - HÅLAND SKOLE) DEL 1
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
Behandling (5)
81/14 PLAN 2069 - DETALJREGULERING FOR TJØSVOLL ØST - 13/686 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Behandling (2)
82/14 PLAN 3018 - DETALJREGULERING FOR KIRKEGATA 18, KOPERVIK - 58/212 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (2)
83/14 PLAN 4012-2 - REGULERINGSPLAN FOR PERESTRANDA, STORESUND - ENDRING VEDR. MOLO/SMÅBÅTHAVN - 142/20 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (30)
Protokoll
Behandling (3)
84/14 MØTEPLAN 2015 - KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
85/14 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 28.10.2014
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
86/14 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 28.10.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
87/14 MIDLERTIDIG LEGEVAKTORDNING FOR KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (5)