Møte i Kommunestyret 16.09.2014 17:00

September 16 2014
Kommunestyresalen NB ! Merk klokkeslett !
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
56/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 10.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
57/14 DELEGASJONSREGLEMENT KARMØY KOMMUNE - JUSTERING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
58/14 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
59/14 REGIONAL PROSESS RUNDT KOMMUNESTRUKTUREN I HAUGALAND VEKST-KOMMUNENE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
60/14 EVALUERING INNSATSSTYRT FINANSIERING I KARMØY KOMMUNE (ISF)
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (4)
61/14 OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (4)
62/14 TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
63/14 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
64/14 PLAN 2051 - DETALJREGULERING FOR GJERDETUNET, ÅKREHAMN - DEL AV 15/1850
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (2)
65/14 PLAN 5049 - DETALJREGULERINGSPLAN - MYKLAND - DEL AV 119/85 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (23)
Protokoll
Behandling (3)
66/14 PLAN 5057 - DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAVN JUVIKA - 122/190 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Behandling (2)
67/14 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 16.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
68/14 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll