Møte i Kommunestyret 10.06.2014 18:00

Juni 10 2014
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
33/14 FLYTTET TIL SAK 14/1941 - 27.05.2014 - .MVE01 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
Behandling (2)
34/14 KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2013
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (7)
35/14 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2013
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (4)
36/14 ÅRSMELDING 2013 - KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (19)
37/14 BUDSJETTOPPFØLGING 2014 - PER APRIL
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
38/14 SENIORPOLITIKK
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (3)
39/14 HEVING AV LÅNERAMME - KARMSUND HAVNEVESEN IKS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
40/14 EIERSTRATEGI FOR KARMØY KULTUROPPLEVELSER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (6)
41/14 STRATEGIPLAN FOR KULTURSKRINET 2014-2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
42/14 BIBLIOTEKPLAN I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (2)
43/14 STORHALL KARMØY AS - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR SPILLEMIDLER OG KOMMUNALT TILSKUDD
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (1)
44/14 INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (2)
45/14 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - OPPRETTING AV NY FAREKLASSE SKOLESKYSS / KLASSIFISERING AV TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (4)
46/14 PLAN 4048 - DETALJREGULERING FOR LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN - 141/101 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
Behandling (2)
47/14 PLAN 2024-4 - REGULERINGSPLAN FOR HÅSTØ - ENDRING FOR ÅKRA SEMENTSTØPERI - 15/977 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Behandling (2)
48/14 PLAN 4044 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORHAUG, GUNNARSHAUG - DEL AV 143/5,17
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (4)
49/14 PLAN 5051 - DETALJREGULERING MOKSHEIMTUNET DEL 2 - 147/667
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (2)
50/14 PLAN 2058 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR MANNESHAMN - 11/12,24 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (2)
51/14 PLAN 150-3 - REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU - 38/91 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (2)
52/14 PLAN 2064 - REGULERINGSPLAN FOR MOLDBAKKANE - 5/433 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (2)
53/14 PLAN 2068 - REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELAREAL, VED VESTRE VEAVEG - 4/414
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (2)
54/14 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 10. JUNI 2014
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
55/14 EVENTUELT 10.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll