Møte i Kommunestyret 25.03.2014 18:00

Mars 25 2014
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
19/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 11.02.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
20/14 FRITAK FRA VERV. SUPPLERINGSVALG
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (5)
21/14 PENSJONSORDNINGER FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
22/14 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
23/14 KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING 2013
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (5)
24/14 SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (6)
25/14 PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013 - 2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (6)
26/14 BARNEHAGEPLAN 2013 - 2025
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
27/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2014-2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (10)
28/14 PLAN 3016 - OMRÅDEREGULERING FOR KOPERVIK KIRKE - DEL AV GNR. 58
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (2)
29/14 PLAN 4049 - OMRÅDEREGULERING FOR STORESUND SØR - 142/18 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (3)
30/14 PLAN 5015 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - SPANNE - PRIVAT PLANFORSLAG - TILRETTELEGGE FOR BOLIGER - 149/4 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (60)
Protokoll
Behandling (6)
31/14 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 25.03.2014
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
32/14 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
Behandling (1)