Møte i Kommunestyret 11.02.2014 18:00

Februar 11 2014
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 12.12.2013
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - INTERNKONTROLL OG VEDTAKSOPPFØLGING
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (4)
3/14 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND IKS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
4/14 SALG AV AKSJEPOSTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
5/14 KOPERVIK UNGDOMS- OG ALDERSSENTER - VURDERING OM OVERTAKELSE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
6/14 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARMØY OG BOKN KOMMUNAR OM KJØP AV PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGJEVINGSTENESTE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
7/14 SØKNAD OM OPPRETTELSE AV KOMMUNALT TILBUD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
Behandling (2)
8/14 PLAN 2065 - DETALJREGULERING FOR TJØSVOLL ØST 2 - 13/695 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (2)
9/14 PLAN 2067 - DETALJREGULERING FOR STORHALL KARMØY - SLETTEN, VEAVÅGEN - 5/280
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (2)
10/14 PLAN 1008 - DETALJREGULERING FOR HØYNESTUNET - 43/190 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (2)
11/14 PLAN 4037 - DETALJPLAN FOR PLANFRI ADKOMST TIL BØ VEST
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
Behandling (3)
12/14 PLAN 2044 - REGULERINGSPLAN RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, ÅKREHAMN - 15/30,346,947
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (3)
13/14 PLAN 3003 - REGULERINGSPLAN FOR STANGELANDSVÅGEN SMÅBÅTHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (2)
14/14 PLAN 3017 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - TORFÆUSGATEN - 58/249
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (2)
15/14 ÅRSMELDING 2013 - ELDRERÅDET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (16)
16/14 ÅRSMELDING 2013 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (3)
17/14 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 11.02.2014
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
18/14 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 11.02.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll