Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.12.2014 19:30

Desember 9 2014
Rådhuset, Møterom 309
19:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
38/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 19.11.2014.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
39/14 OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (3)
40/14 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.12.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll