Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.11.2014 19:30

November 19 2014
Formannskapssalen
19:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
33/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 30.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
34/14 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
35/14 MØTEPLAN 2015 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
36/14 REFERATLISTE - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 19.11.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
37/14 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 19.11.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll