Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.09.2014 19:30

September 30 2014
Rådhuset, Møterom 140
19:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
28/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 02.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
29/14 INSTITUSJONER - OMSORGSTJENESTEN - BEHOV FOR TILTAK
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
30/14 REFERATLISTEN - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 30.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
31/14 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 30.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
32/14 NAVNEENDRING NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)