Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 19:30

September 2 2014
Rådhuset, Møterom 140
19:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
23/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 24.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
24/14 KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
25/14 PLAN FOR NYTT MOTTAK OG OPPFØLGINGSSENTER OG EFFEKT AV SAMORDNING AV RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (13)
26/14 REFERATSAKER - 02.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
27/14 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 02.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll