Møte i Eldrerådet 09.12.2014 10:00

Desember 9 2014
Formannskapssalen
10:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
30/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET 30.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
31/14 OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
32/14 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2014 - HJELPEMAPPE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
33/14 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
34/14 EVENTUELT - ELDRERÅDET 09.12.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll