Møte i Eldrerådet 30.09.2014 10:00

September 30 2014
Formannskapssalen
10:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
25/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET 02.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
26/14 INSTITUSJONER - OMSORGSTJENESTEN - BEHOV FOR TILTAK
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
27/14 REFERATLISTEN ELDRERÅDET 30.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
28/14 EVENTUELT - ELDRERÅDET 30.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
29/14 NAVNEENDRING NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll