Møte i Eldrerådet 02.09.2014 10:00

September 2 2014
Formannskapssalen
10:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
20/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET 24.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
21/14 KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
22/14 PLAN FOR NYTT MOTTAK OG OPPFØLGINGSSENTER OG EFFEKT AV SAMORDNING AV RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (12)
23/14 REFERATSAKER - 02.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
24/14 EVENTUELT - ELDRERÅDET 02.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll