Møte i Eldrerådet 21.01.2014 10:00

Januar 21 2014
Formannskapssalen
10:00

Møtedokumenter

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/14 ÅRSMELDING 2013 - KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (15)
2/14 PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013 - 2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
3/14 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017, FORDELING AV BUDSJETT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (6)
4/14 SØKNAD OM OPPRETTELSE AV KOMMUNALT TILBUD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
5/14 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Saksdokumenter med vedlegg (0)
Behandling (2)
6/14 REFERATLISTE Saksdokumenter med vedlegg (0)
Behandling (2)
7/14 Saksdokumenter med vedlegg (0)