Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 10.12.2014 18:00

Desember 10 2014
Rådhuset, møterom 140
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
36/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
37/14 OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
38/14 REFERATLISTE - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
39/14 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll