Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 18:00

Oktober 1 2014
Formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
30/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 03.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
31/14 INSTITUSJONER - OMSORGSTJENESTEN - BEHOV FOR TILTAK
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
32/14 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 BYGNES
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
33/14 REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
34/14 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
35/14 NAVNEENDRING NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)