Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 18:00

September 3 2014
Formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
23/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 25.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
24/14 KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
25/14 PLAN FOR NYTT MOTTAK OG OPPFØLGINGSSENTER OG EFFEKT AV SAMORDNING AV RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (14)
26/14 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 NORHEIM - OASEN SENTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
27/14 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA MOKSHEIM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
28/14 REFERATSAKER 03.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
29/14 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 03.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll