Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 18:00

Mars 12 2014
Formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
8/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
9/14 SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (5)
10/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2014-2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (6)
11/14 SØKNAD OM SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING - HOLMEN BRYGGE CO
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
12/14 REFERATSAKER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
13/14 EVENTUELT
Saksdokumenter med vedlegg (1)