Historisk møteplan, møter før august 2020

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 10 16 11 02 , 15 , 29
Formannskapet 13 , 27 17 02 , 30 20 , 27 04 , 25 15 , 22 , 29
Hovedutvalg teknisk og miljø 21 18 24 28 19 09 02
Hovedutvalg oppvekst og kultur 29 01 , 29 10
Hovedutvalg helse og omsorg 29 01 , 29 10
Hovedutvalg administrasjon 22 25 05 , 12 , 27
Arbeidsgiverpolitisk utvalg 22
Eldrerådet 28 31 28 09
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28 31 28 09
Klagenemnda 27 25 15 , 22
Karmøy ungdomsråd 28 31 23 14 , 19 08
Kontroll- og kvalitetsutvalget 05 13 17