Historisk møteplan, møter før august 2020

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 11 25 13 01 21 25 16
Formannskapet 14 , 28 18 11 01 , 29 20 03 , 24 26 28 11 02 , 09
Valgstyret 29 20 26 09 , 10 28 09
Hovedutvalg teknisk og miljø 22 05 09 04 , 25 27 08 05 03
Hovedutvalg oppvekst og kultur 30 10 05 28 30 04
Hovedutvalg helse og omsorg 23 13 06 10 04 28 15 , 30 06 , 13 04
Hovedutvalg administrasjon 23 20 12 13 11
Arbeidsgiverpolitisk utvalg
Eldrerådet 22 05 09 28 03 , 09 27 05 03
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22 05 09 03 27 05 03
Klagenemnda 28 01 20 24 26 28 11
Karmøy ungdomsråd 02 29 05
Ungdomsrådet 21 04 11
Kontroll- og kvalitetsutvalget 23 20 15 19 28 25 03
Barnas kommunestyre 23