Historisk møteplan, møter før august 2020

Neste møter
September 21 2020
Kommunestyresalen.
18:00
September 23 2020
Kontroll- og kvalitetsutvalget
17:30
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 05 19 14 18 24 22 12 17
Formannskapet 22 19 05 09 , 23 28 04 , 18 27 10 01 , 29 12 , 26 17
Valgstyret 22 23 28 26
Hovedutvalg teknisk og miljø 23 27 17 05 28 02 06 04
Hovedutvalg oppvekst og kultur 31 18 23 29 17 05
Hovedutvalg helse og omsorg 31 28 14 18 30 29 19 24 07 , 21
Hovedutvalg administrasjon 21 11 13 19 05
Eldrerådet 30 27 17 29 28 23 20
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30 27 17 29 28 23 20