Historisk møteplan, møter før august 2020

Neste møter
November 2 2020
Formannskapssalen
16:00
November 3 2020
Rådhuset, Formannskapssalen
17:00
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 06 20 15 19 18 23 20 11
Formannskapet 16 , 23 20 06 03 , 24 29 12 28 02 , 23 , 30 06 , 27 11 , 18
Valgstyret 12 11
Hovedutvalg teknisk og miljø 26 09 27 08 31 05 09 07
Hovedutvalg oppvekst og kultur 25 05 07 30 18 15
Hovedutvalg helse og omsorg 25 22 22 04 07 30 20 25 22
Hovedutvalg administrasjon 01 05 07 06 07
Arbeidsgiverpolitisk utvalg
Eldrerådet 24 21 03 06 29 24 21
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24 21 03 06 29 24 21
Klagenemnda
Karmøy ungdomsråd