Møteplan

Neste møter
August 24 2020
Formannskapssalen
16:00
August 26 2020
Kontroll- og kvalitetsutvalget
17:30
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 08 07 02 13 19 31 19
Formannskapet 25 22 14 18 09 , 23 13 , 20 22 05 03 , 17 , 31 14 , 28 19
Valgstyret 17 14
Hovedutvalg teknisk og miljø 28 25 21 09 01 06 10 08
Hovedutvalg oppvekst og kultur 27 06 08 26 26 07
Hovedutvalg helse og omsorg 20 09 13 11 15 19 09 , 23
Hovedutvalg administrasjon 28 06 15 07 26 14
Eldrerådet 19 08 10 14 18 22
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19 08 10 18 22