Møteplan

Neste møter
Juni 19 2019
Kontroll- og kvalitetsutvalget
17:30
Juni 24 2019
Formannskapssalen
16:00
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 10 24 12 16 22 17 15
Formannskapet 26 10 , 23 09 , 24 13 , 27 12 , 18 01 , 16 , 22 24 26 02 , 17 , 23 , 30 15
Valgstyret 26 13 18 14 30
Hovedutvalg teknisk og miljø 29 12 23 12 11 27 15 12 10
Hovedutvalg oppvekst og kultur 28 15 10 04 09
Hovedutvalg helse og omsorg 28 18 15 , 23 20 02 04 02
Administrasjonsutvalget 04 22 17 11 16
Eldrerådet 27 17 14 19 01 03 01
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27 16 14 19 01 03 01