Historisk møteplan, møter før august 2020

Neste møter
September 21 2020
Kommunestyresalen.
18:00
September 23 2020
Kontroll- og kvalitetsutvalget
17:30
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 11 25 06 10 16 28 11
Formannskapet 20 11 , 19 10 , 31 07 12 , 26 10 , 16 25 01 , 29 13 10 , 24
Valgstyret 12 25
Hovedutvalg teknisk og miljø 30 06 24 05 28 25 23 04
Hovedutvalg oppvekst og kultur 29 05 09 02 03 20 01
Hovedutvalg helse og omsorg 22 12 21 25 03 01 10
Hovedutvalg administrasjon 05 02 11 27 15 10
Eldrerådet 21 11 24 02 , 30 18 09
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21 11 20 24 02 , 30 19 09