Møteplan

Neste møter
Januar 29 2020
(kl. 17.00 Informasjon) Hovedbibliotektet i Kopervik.
18:00
Januar 29 2020
Rådhuset,Formannskapssal. 18.00-18.30 info Livsgledekommune
18:30
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 10 16 11 15 21 19 16 14
Formannskapet 13 , 27 17 02 , 30 20 04 , 25 22 24 07 , 28 26 02 , 30 14
Hovedutvalg teknisk og miljø 21 18 24 28 19 09 01 13 03 08
Hovedutvalg oppvekst og kultur 29 01 10 02 15 03
Hovedutvalg helse og omsorg 29 01 10 02 15 12 03
Hovedutvalg administrasjon 22 25 27 09 21 09
Arbeidsgiverpolitisk utvalg 22
Eldrerådet 28 31 09 01 13 01
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28 31 09 01 13 01
Klagenemnda 27
Karmøy ungdomsråd 28 31 14 08 16 12 01
Kontroll- og kvalitetsutvalget 05 18 13 17 26 23 21 18
Barnas kommunestyre 28