Møteplan

Neste møter
August 24 2020
Formannskapssalen
16:00
August 26 2020
Kontroll- og kvalitetsutvalget
17:30
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 10 16 11 02 , 15 , 29 21 19 16 14
Formannskapet 13 , 27 17 02 , 30 20 , 27 04 , 25 15 , 22 , 29 24 07 , 28 26 02 , 30 14
Hovedutvalg teknisk og miljø 21 18 24 28 19 09 02 01 13 03 08
Hovedutvalg oppvekst og kultur 29 01 , 29 10 02 15 03
Hovedutvalg helse og omsorg 29 01 , 29 10 02 15 12 03
Hovedutvalg administrasjon 22 25 05 , 12 , 27 03 21 09
Arbeidsgiverpolitisk utvalg 22
Eldrerådet 28 31 28 09 01 13 01
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28 31 28 09 01 13 01
Klagenemnda 27 25 15 , 22
Karmøy ungdomsråd 28 31 23 14 , 19 08 16 12 01
Kontroll- og kvalitetsutvalget 05 13 17 26 23 21 18