Bispevisitas 26. januar

Torsdag 26. januar møtes kommunens representanter og biskopen, samt øvrige representanter fra kirken til kontaktmøte i forbindelse med Biskopens bispevisitas i Norheim sokn.

Bispevisitas er ordning med lang tradisjon i Norge, hvor biskopen besøker menighetene i sitt bispedømme. Under bispevisitas avholdes det også møte mellom kommunen og kirken. Formålet med møtet er å gjøre biskopen kjent med situasjonen i kommunen, løfte frem relasjonen mellom kirke og kommune og orientere hverandre om aktuelle saker.