Møte i kommunestyret 18.10.2021

Kommunestyremøtet avholdes i kommunestyresalen på Karmøy rådhus fra kl. 18.00 og er åpent for publikum. Saklisten finner du her.

Du kan også følge møtet direkte via kommuneTV her.