Midler fra legater blir videreført til neste år

Karmøy kommune forvalter en rekke legater hvor enkeltpersoner, organisasjoner og andre kan søke om støtte.  Normal søknadsfrist er 1. desember hvert år.

I år er det imidlertid så lite midler til disposisjon for fordeling at det er lite formålstjenlig å dele noe. Midlene blir derfor videreført til 2022 for å muliggjøre fordeling av større beløp neste år.

Les mer om legatene her.