Middag til hjemmeboende – Avtale på plass

Sist oppdatert 14. januar 2020 10:58

Matombringing

Karmøy kommune har inngått avtale om at hjemmeboende kan bestille middag direkte fra Karmøy Mat. For meny, priser og bestilling, se Karmøy Mat sin nettside.

Konsesjonsavtalen er inngått med foretaket Rune Gundersen (Karmøy Mat).  Avtalen har vært utlyst i tråd med reglene om offentlige anskaffelser. Avtalen trer i kraft 1. februar, og utkjøring starter 3. februar.

Matproduksjonen skal skje hos Solstein, H:ærlig og på Bella Cafe. 

Lena S. Gundersen er koordinator og kontaktperson for virksomheten, og skal også være med å kjøre ut mat.

Det kreves ikke søknad for å benytte dette tilbudet. Det er mulig å velge hvor mange og hvilke dager du ønsker levering. Menyen er for 2 uker. Det vil være alternativer mellom kjøtt eller fisk og dessert hver dag, og en kan velge mellom liten eller stor porsjon middag.

I hovedsak skal maten leveres ut til hjemmeboende på dagtid og i ukedagene. Det blir også mulig å bestille mat til helg, men da leveres maten på fredag porsjonspakket klar til oppvarming. 

Maten kan bestilles på nett, e-post eller telefon 923 19 088.

Avtalen mellom Rune Gundersen (Karmøy Mat) og Karmøy kommune ble signert 13. januar. Foran fra venstre: Rune Gundersen (Karmøy Mat), Christian Bergquist (Karmøy kommune) og Kristine Tveit (Karmøy kommune). Bak fra venstre: Endre Olai Lind (H:ærlig), Lena S. Gundersen (Karmøy Mat), Ingvild Fagerland (Solstein), Eli Kristin Fjermedal (Bella Cafe) og Arve Gundersen (Karmøy Mat).