Menn søkes!

6 kommuner på Haugalandet og Sunnhordland er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25 – 55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Om kurset

Nytt kull skal nå startes opp og vi søker etter nye menn som er mann nok til å vise omsorg og til ta en utfordring. Det vil bli gjennomført både digitale og fysiske informasjonsmøter. En kan velge mellom fysiske møter som holdes på Vormedal ungdomsskole onsdag 5.januar kl. 1700 og på Stord hotell onsdag 19.januar kl.1300. En kan også velge å se et digitalt informasjonsmøte når man selv måtte ønske. Tilgang til det digitale informasjonsmøte får man ved å henvende seg til sin Nav-veileder. Det digitale informasjonsmøte kan man følge frem til 3. februar. 

På informasjonsmøtene blir det orientert om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I februar og mars vil det bli gjennomført intervju. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Er du vår neste mann? Grip muligheten! Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips han om Menn i helse!

Har du spørsmål om Menn i helse? Ta kontakt med Øystein Johannessen.