Medlemmer til nye kommunale råd

Karmøy kommunestyre skal velge nytt eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019-2023. I den forbindelse inviteres pensjonistforeninger og andre frivillige foreninger og lag som driver aktivt arbeid blant eldre til å foreslå medlemmer av eldrerådet. Flertallet av eldrerådsmedlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av fire medlemmer som oppnevnes av kommunestyret og tre medlemmer som velges fra relevante organisasjoner. I den forbindelse inviteres organisasjonene til å komme med forslag til medlemmer av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktperson: Elin Vikene, telefon 52857421.

Forslag sendes til valg@karmoy.kommune.no innen 4. oktober.