Mange døde fugler

Det dukker opp nå mange døde havsuler rundt i Karmøy kommune. Dette er på grunn av fugleinfluensaen som har herjet i Skottland, hvor fuglene nå kommer syke eller døde til oss.

Meld ifra til Mattilysnet.

Finner du døde fugler er det Mattilsynet du skal ta kontakt med. De bestemmer eventuelt om den må tas prøver av. De har ikke mulighet til å ta imot alle fuglene som en finner. Men de fuglene som de ønsker å ta prøver av i Karmøy vil kommunen være behjelpelige med å hente fuglene.

Hvordan du melder fra til Mattilsynet kan du lese her.

Fallvilt gruppa, rykker som alltid ut til fugler og dyr som er syke. De har ikke ressurser til på gå å plukke opp alle døde fugler som er i kommunen. Men kommunen har sagt at hvis vi har fått vite at det er døde fugler på steder som f.eks Åkrasanden, Sandsvesanden, Stavasanden, eller i sentrumsområdene våre. Vil vi så godt det lar seg gjøre å få plukket de inn.

Ligger i privat hage

Hvis du finner en fugl i din private hage, kai o.l. kan du i følge mattilsynet fjerne de selv. Men da MÅ du bruke hansker, og legge fuglen i pose, helst en dobbel pose. Og så legge det i brennbart avfall.