Maktsentrum gjennom 3000 år

Denne uka har det vært historisk seminar på Avaldsnes.  14 av våre mest framstående vitenskapsfolk på historiefeltet  var samlet for å dele kunnskap med hverandre og med andre interesserte. Seminaret var fulltegn et, noe som viser hvilken posisjon Avaldsnes har som historisk område den dag i dag. Og så rart er ikke det – all den tid stedet har vært et maktsenter gjennom 3000 år.

Fra årets historiske seminar på Avaldsnes.

Tema for seminaret var “Herre og drott – konge og sjøkonge”. Dette ble behandlet gjennom foredrag som “Harald Hårfagre – larger than life”», “Kongsgarden på Avaldsnes, ein residens for kongen eller for kapell-kannikane hans?» og «dronninger og kongsmødre».  

De historiske seminarene stammer fra perioden 1993-2004, da slike ble arrangert nesten årlig. Tradisjonen ble forsøkt gjenopptatt i 2020, men pandemien satte en stopper for det. Årets seminar var i hovedsak det som var planlagt den gangen. Det som passer bra med årets gjennomføring er at den også ble koplet til rikssamflingsjubileet som markerer at det er 150 år siden slaget i Harfsjord.

En annen “tradisjon” som vil bli videreført, er at det faglige innholdet i seminaret blir sammenfattet i ei bok til bruk blant annet i akademia. Ei slik bok vil sannsynligvis foreligge på nyåret.

Det er allerede planer om et nytt seminar i løpet av et par år.

Naturlig nok ble en del av seminaret viet de utgravningene og restaureringen av Olavskirken som har foregått de seinere åra. Dessuten besøkte forsamlingen gravhaugene i Blodheia og Grønhaug fra henholdsvis eldre bronsealder, mer enn 500 år før vår tidsregning og 700 år etter.

Bilder fra seminaret: