Lunde er nye areal og byggesakssjef

Sist oppdatert 7. januar 2020 08:55

Runar Lunde har rett før jul tatt over stillingen som sektorsjef for sektor areal og byggesak, etter Malvin Bjorøy. Runar er 30 år og født og oppvokst i Karmøy. Runar kommer nå fra en prosjektlederstilling hos Block Watne, og har tidligere også jobbet i kommunen som arealplanlegger. Slik at han kjenner Karmøy kommune godt både som innbygger, utbygger og ansatt.  

Kommunal sjef teknisk, Eiliv sier følgende om denne ansettelsen: 

«Det er utrolig kjekt at Runar takket ja til å komme tilbake til oss i teknisk. Det at han også er oppvokst her og kjent i lokalmiljøet er en styrke for jobben han skal gjøre.» 

 Runar selv har følgende tanker om hva som kommer til å være det viktigste i jobben, og hva som er de største utfordringene fremover: 

”Jeg er svært heldig som får ansvaret for en stab på rett unner 40 mann med svært varierte fagfelt. Felles for dem alle er at jeg opplever samtlige til å ha en stolthet for jobben og sitt fagfelt. Det vil være viktig for meg at de ansatte har muligheten til å videreutvikle seg i den retningen de ønsker og med muligheten til å spisse seg ytterligere. På den måten kan vi skape et eierskap til hverdagen for den enkelte.

Bransjen er i en enorm utvikling. Det blir stadig mer komplisert å bygge ut i Norge med nye forskriftskrav og andre utredningskrav. Da er det viktig at vi til enhver tid klarer å holde oss oppdatert slik at vi får formidlet gode svar. Det er jo oss bransjen kommer til dersom det er usikkerhet. Et av mine fokusområder er å jobbe videre med å skape en felles kulturforståelse i kommunen om at vi alle jobber mot samme mål, vi ønsker jo at våre kunder skal lykkes med sine prosjekt. Jeg tror rett og slett det handler mye om formidling innad og utad.” 

Vi ønsker Runar velkommen i stillingen som areal og byggesakssjef.