Visma / MinGat (for lønnsslipp m.m.)

I Visma under fanen Meg selv  får du oversikt over dine lønnsslipper. Her kan du også registrere reiseregninger, oppdatere personalia/CV, registrere fravær/ferie og se status på dine stillingssøknader.

Logg på Visma

Mange arbeidsplasser benytter også GAT. Her finner du vaktplaner og godkjenner timelister, registrere ferie/fravær/ekstravakter o.l..

Logg på MinGat

I forebedringssystemet(Compilo) kan du registrere avvik, forbedringsforslag og se prosedyrer, skjema eller andre dokumenter.

Logg på Compilo

Veiledninger Visma Meg selv

Veilederene gir deg informasjon om hvordan du logger på første gang – og hvordan du går fram for å endre personalia, lese lønnslipper, registrere fravær/ferie, supplere CV og registrere reiseregning.

Steg 1.

Trykk “Logg på Visma”. Du blir da sendt videre til ID-porten/BankID for pålogging med elektronisk ID.

 

Steg 2.

Logg inn med din foretrukne elektroniske ID.


OBS: Hos noen ber bank-ID om å få bekreftet opplysningene dine, som for eksempel epost og telefon. Dette er ikke koblet mot Visma, så her er det informasjon mot banken som gjelder.

Steg 3.

Du vil nå få opp et vindu som spør det om din epostadresse. VIKTIG: Det må være en epostadresse du har tilgang til for du vil få tilsendt en kode i neste steg. Er det ikke en epost du lenger har tilgang til så kontakter du leder eller personal for å få endret denne.

Trykk “Send email”.

Steg 4.

Et nytt vindu kommer frem som ber deg oppgi koden du fikk tilsendt på epost som ble brukt i forrige steg.

Legg inn kode og trykk “Link account”. Du vil nå være inne i Visma Enterprise “Meg selv”. Neste gang du logger på vil du gå direkte fra elektronisk ID til Visma Enterprise “Meg selv”.

 

Påloggingssiden for Visma Meg selv er slik:

Steg 1.

Trykk “Logg på Visma”. Du blir da sendt videre til ID-porten/BankID for pålogging med elektronisk ID.

Steg 2.

Logg inn med din foretrukne elektroniske ID.

Innlogging via Adm

Hvis du jobber med PC til daglig har du sannsynligvis tilgang til Adm. Har du det kan du gjøre dette for å logge inn på Visma Meg selv:

  1. Klikk på Start-menyen i windows (windowssymbolet nederst i venstre hjørne)
  2. Klikk deretter Alle programmer
  3. Klikk på  Visma Entreprise
  4. En fane åpner seg i nettleser og du kan trykke på Meg selv

 

Hvis det er forskjell med hvilken epost du koblet opp med først og den epostadressen som er koblet til din bruker(e-post arbeid under personalia) vil det oppstå en feilmelding: “En intern feil har oppstått”. Her får du en beskrivelse på hvordan du kan fjerne knytningen til den gamle epostadressen og lage knytning til den nye.

Feilmelding: En intern feil har oppstått

Usikker på epost?

Hvis du er usikker på hvilken epost du oppga første gang kan du finne det ut ved å gjøre følgende. Når du får opp feilmeldingen vist over, så skriver du inn https://accountsettings.connect.visma.com direkte inn i adressefeltet(URL). Viktig: Ikke trykk på linken, men skriv eller lim den inn i adressefeltet(url) i vinduet feilmeldinger er. Da vil noe informasjon som er koblet mellom din elektroniske ID og Visma komme opp, blant annet epostadressen som er feil. Bruk denne epostadressen videre i stegene nedenfor.

Steg 1.

VIKTIG: Etter du har fått feilmeldingen må du lukke nettleser og åpne igjen før du går videre. Et alternativ for å sikre at nettleser ikke husker noe er å bruke privatmodus/ inkognitomodus.

Skriv adressen https://accountsettings.connect.visma.com

        –   Du vil da få opp påloggingssiden til Account Settings:

Visma accountsettings

  • Her fyller du inn e-postadressen som er feil og klikker på Neste.
Steg 2.

Du kommer da til siden hvor du kan klikke på linken for “Glemt ditt passord?”.

Glemt ditt passord

Klikk “Glemt ditt passord?”

Steg 3.

Du får deretter opp siden for tilbakestilling av passord hvor e-postadressen din nå er forhåndsutfylt fra forrige steg:

Tilbakestill passord

  • Kryss av for “Jeg er ikke en robot” (noen ganger forlanges det at du også spiller “bildebingo” for å komme videre).
  • Klikk så på “Tilbakestill passord”.

Det vil da sendes en e-post til den e-postadressen du skrev inn med en link til siden hvor du oppretter/endrer passordet.

Steg 4.
  • Trykk på linken i eposten
  • På siden som kommer til synet kan du opprette et nytt passord. Det stilles krav til kompleksiteten av passordet, pass på at alle punktene blir grønne:

Endre passord

  • Trykk “Endre passord”

Du vil så få en bekreftelse på at passordet er opprettet/endret. Denne sendes også på e-post.

passord er endret

Steg 5.

Gå til innloggingssiden ved å trykke på “Gå til innlogging” og logg på med e-postadresse og det nyopprettede passordet.

Steg 6.

Du kommer da inn på siden for innstillinger til denne kontoen. Her vil du bl.a. finne koblingen til BankID som du nå kan slette ved å klikke på søppelkassen:

kobling mot elektronisk ID

Du må bekrefte at du ønsker å fjerne denne koblingen:

bekrefte fjerning av elektronisk ID

Og bekreft på nytt igjen med å skrive inn passord

bekrefte med passord

Dermed er koblingen mellom denne e-postadressen og BankID fjernet. Avslutt nettleseren for å nullstille alle aktive pålogginger.

Steg 7.

Gå deretter til innlogging Visma Enterprise på nytt og logg inn med ID-porten. Nå vil systemet hente epostadressen som er koblet opp mot din bruker, og du trykker neste. Gjør som beskrevet ved pålogging første gang.

 

Innhold og bruk av Visma Meg selv

Startsiden i Visma Enterprise har en meny øverst på siden som ser slik ut:


Klikk på «Meg selv», og du får opp en side med Personalia – og en ny undermeny som ser slik ut:

Denne undermenyen gir deg tilgang til nye sider som inneholder informasjon om deg – eller er nyttige for deg som ansatt. Nedenfor gis en kort beskrivelse av de viktigste sidene.

Personalia

Her finner du opplysninger om deg selv. Du kan redigere ved å klikke på symbolet for «blyant». Husk å lagre.

Personalskjema

Du kan legge inn fravær/ferie. Klikk Ny – så legger du inn fravær/ferie og sender.

Pårørende

Her får du opplysninger som er registrert på dine pårørende. Du kan legg til ny pårørende ved å klikke på «pluss-symbolet» opp til høyre eller redigere pårørende-opplysningene ved å klikke på symbolet for «blyant». Husk å lagre.

Kompetanse

Informasjon om utdanning, yrkeserfaring m.m. kan legges inn/redigeres her.

Du kan skrive ut din CV ved å klikke på «utskriftssymbolet» opp til høyre.

Søknader

Viser dine nåværende og avsluttede søknader på stillinger i Karmøy kommune.

Dokumenter

Her finner du et dokumentarkiv som inneholder lønnslipper, lønnsoppgaver, forhandlingsbrev – og etter hvert personalmeldinger.

Klikk på tekstfeltet for å velge blant de ulike dokumenttypene. Dersom du klikker på «Lønnslipper», får du en oversikt over lønnslippene dine. Du kan laste ned eller se på en lønnslipp ved å klikke på de blå symbolene til høyre.

 

Logg inn på Visma Meg selv(se egen veiledning).

Velg Dokumenter på underfane.

Klikk på tekstfeltet for å velge blant de ulike dokumenttypene. Dersom du klikker på «Lønnslipper», får du en oversikt over lønnslippene dine. Du kan laste ned eller se på en lønnslipp ved å klikke på de blå symbolene til høyre.

 

Når du er inne på Visma meg selv har du også mulighet for å registrere og se tidligere reiseregninger. Velg Reiseregning i undermeny.

Deretter velg Start Expense. Det vil gi dette startbildet:

Ved å klikke på spørsmålstegnet oppe til høyre på denne siden, får du opp Visma Supportpanel som kan være til hjelp, når du skal registrere reise, kjørebok eller utlegg.

I det følgende gis en kortfattet beskrivelse av hvordan du registrerer en standard reiseregning i Expense. Dersom du bruker datamaskin til dette, det kan være greit at du først skanner og lagrer aktuelle utlegg på din maskin. Kursprogram/program for reisen også skannes og lagres dersom du ber om diettgodtgjørelse.

Du kan alternativt bruke appen Visma Attach for å registrere utlegg. Last ned Visma Attach fra Apple appstore/Google play  og logg inn med brukernavn og passord som du bruker for å logge deg på Visma Meg selv. Ved hjelp av denne appen kan du ta bilder av kvitteringene dine og få tilgang til dem i Expense.

Framgangsmåte for registrering av reiseregning:

Steg 1.

Klikk på knappen Reise – og du får opp siden Generell Information.

Du må legge inn en beskrivelse – som er din referanse – under Beskrivelse av reiseregning. Når du ber om diettgodtgjørelse, du også legge ved en fil med programmet under Generelle dokumenter. Kontroller at de opplysningene som allerede er lagt inn, er riktige. Klikk Lagre. 

Steg 2.

Du får  nå opp en ny side med en kalender.Her du legge inn formålet med reisen under Formål/arrangement – samt dato og klokkeslett da reisen startet og ble avsluttet. Klikk Lagre + Neste.

Steg 3.

Du kommer inn på siden Diett. Her legger du inn hvilke måltider som enten er inkludert i overnatting, dekket eller ikke dekket. Navn og adresse på hotell legges inn. Klikk Lagre + Neste.

Steg 4.

Du kommer nå inn på siden Kjørebok. Her registrerer du bruk av egen bil/andre framkomstmidler. Angi samlet kjørelengde og reiserute(fra adresse – til adresse/sted) – og eventuelle andre opplysninger. Klikk Neste.

Du kommer nå inn på siden for registrering av Utlegg. Her angir du dato for det aktuelle utlegget, type utlegg fra nedtrekksgardin, beløp – og legger ved filen som dokumenterer utlegget. Har du flere utlegg, klikk Legg til – og gjenta for nytt utlegg. Eller du kan bruke Visma Attach for å registrere utlegg.

Steg 5.

Klikk Neste – og du får et Sammendrag av den registrerte reiseregningen som gir muligheter for kontroll.

Hvis alt ser ut til  å stemme – klikk Send til godkjenning.

Ønsker du å foreta noen endringer kan du redigere ved å enten klikke på den aktuelle siden(Reise/Diett/Kjørebok osv.), trykke på Forrige eller på «blyant-symbolet».

Har du ikke all informasjon og ønsker å avvente med å sende inn kan du velge å Lagre det du har registrert, og hente dette opp fra oversiktssiden senere.