Lønnslipp/reiseregning/Gat

Sist oppdatert 21. mars 2019 09:33
Visma Meg selv

Visma Meg selv  får du oversikt over dine lønnslipper – og du kan registrere reiseregninger, oppdatere personalia/CV, registrere fravær/ferie og søke stilling. Klikk her for å logge deg på Visma Meg selv.

Ved førstegangspålogging  må du be om passord. Klikk her for å se Veileder – innlogging og bruk av Visma Meg selv. Denne veilederen gir deg informasjon om hvordan du logger på første gang – og hvordan du går fram for å endre personalia, lese lønnslipper, registrere fravær/ferie, supplere CV og registrere reiseregning.

Gat

MinGat finner du her.