Lokalt utbrudd av korona

Det er nylig bekreftet positiv prøve for covid-19 på en ung, voksen person hjemmehørende i Karmøy kommune. Innledende smittesporing avdekket at denne personen tilhører et avgrenset miljø med tett intern kontakt. Dette har ført til betydelig smittespredning i miljøet.

– I løpet av de siste dagene har vi fått 23 nye smittetilfeller i Karmøy kommune. Ingen er alvorlig syke, men likevel får smittesituasjonen konsekvenser. Flere av de som har testet positivt er barn i barnehage. Dette gjelder barn i to barnehager i Åkrehamn, Kirketunet barnehage og Espira Tjøsvoll. Det er også en elev ved Stangeland ungdomsskole som har påvist smitte, sier rådmann Vibeke Vikse Johnsen i Karmøy kommune. Hun viser til at det pågår nå et stort smittesporingsarbeid i kommunen, og at kommunen har foreløpig god oversikt over situasjonen.

– Det som er viktig for oss nå er å ivareta de som er smittet og samtidig passe på at barn i barnehage og de som er klar for skolestart mandag blir ivaretatt på en god måte.

– Vi ønsker å informere slik at foreldre og barn og alle våre innbyggere i kommunen skal føler seg trygge, selv om vi nå har fått et avgrenset, lokalt smitteutbrudd, sier Vikse Johnsen.

Desinfiserer barnehageavdelinger

Kommunen har god dialog med styrerne i berørte private barnehagene. Avdelingene som har hatt barn med smitte vil ikke bli tatt i bruk før de er rengjorte og klar for bruk, sier kommunalsjef for oppvekst og kultur, Bjørn Andersen. Barnehagene vil tilstrebe å ha mest mulig åpent for de andre barna. Andersen viser til de nasjonale føringene som kommunen følger, er tydelige på at barnehagene skal være åpne. Barnehagene i Karmøy arbeider godt med smittevern og gjør det som er mulig for å hindre spredning i barnehagene.

– Det er ikke noe som tyder på at smitte er spredt fra barnehagene, men det er enkelte barn fra et tett miljø som var i barnehagene i forrige uke, sier Andersen. Generelt er det derfor viktig at smittevernet blir godt ivaretatt i barnehagene. Det samme gjelder også skolene.

En elev har avlagt positiv prøve ved Stangeland ungdomsskole. Det er veldig få elever ved skolen, da den kun er åpnet for enkeltelever. Områder på skolen vil ikke bli brukt før disse er rengjort. Når det gjelder skoleåpning i morgen, er det noe vi ser frem til, sier Andersen. Det er laget en lokal veileder i tillegg til den nasjonale og skolene er godt forberedt til å ta imot elevene i 1. til 4. klasse.

Smittefaglig vurdering

Da den første testet positivt ble det umiddelbart satt i gang smitteoppsporing. Etter en smittefaglig vurdering besluttet smittevernlegen å teste hele den aktuelle gruppen/miljøet for å få oversikt over smittesituasjonen. Testing av hele gruppen på 26 personer ble gjennomført fredag formiddag, og prøvesvarene ble kjent for smittevernet lørdag ettermiddag. Man fant da ytterligere 22 personer med positiv prøve på covid-19. Omtrent halvparten av disse er barn.

Smittesporing

-Vi fant et begrenset antall nærkontakter utenfor miljøet som er testet. De som er testet har ingen eller sparsomme symptomer, sier smittevernlege Martin Eikrem. Karmøy kommune vil iverksette tiltak basert på hva videre undersøkelser viser. Foreldre til aktuelle barn og ansatte som er nærkontakter vil bli kontaktet direkte og fortløpende. Det er så langt vurdert at sannsynlighet for videre smitte er lav, sier Eikrem.

Fra søndagens pressebriefing om smittesituasjonen.