Lokalt smitteutbrudd – Oppdatert status

Et svært begrenset antall elever ved Kopervik skole har nylig testet positivt for coronavirus. Smittevernlegen har i samarbeid med skolen kartlagt hvem av barna og de ansatte som har vært i nærkontakt med de som er smittet. Ansatte og foreldrene til de barna som skal i karantene informeres fortløpende i løpet av dagen.

-Vi er sikre på at smitten ikke har oppstått fra skolen i utgangspunktet, sier smittevernlege Martin Eikrem. Han har forventet flere smittetilfeller i forbindelse med tidligere smitteutbrudd i kommunen. De nye smittede er knyttet til den pågående smittesporingen som ble påbegynt sist helg.

Oppsporingen knyttet til Kopervik skole er nå fullført. Barn som ikke er satt i karantene, kan trygt møte på skolen som normalt. Smittevernet har i samarbeid med skolen gjort nøye kartlegging på skolen, og man har funnet alle relevante nærkontakter.

Smittevernlegen påpeker at det viktig å være klar over at barn ikke har risiko for å bli alvorlig syke av coronavirus. Samtidig er det slik at smittevernet praktiserer karantenereglene strengt, slik at all relevant kontakt vil medføre karantene.

Å bli satt i karantene betyr derfor ikke nødvendigvis at risiko for smitte er veldig stor, men vi handler etter «føre-var»-prinsipp, sier Eikrem.

Foreldre til barn som nå settes i karantene, og som samtidig jobber som helsepersonell med pasientkontakt, får arbeidsforbud tom. 8. mai. Dette er også et «føre-var»-tiltak. Disse kan leve som vanlig, men skal ikke gå på jobb i denne perioden. Dersom barn i karantene eller noen i deres husstander utvikler luftveissymptomer, feber eller diare mens de er i karantene, kan man ringe coronatelefonen for å vurdere test, tlf. 52 81 23 60, se info på kommunens temaside om coronaviruset.


Relaterte nettsaker fra www.karmoy.kommune.no: