Lokale smittevernstiltak videreføres

Lokale anbefalinger om smittevern for Haugalandet bo- og arbeidsmarkedsregion gjeldende i tidsrommet fra 01. mars til og med 15. mars 2021.

På grunn av det pågående utbruddet i Haugesund ønsker kommunene Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord at vi som region utsetter arrangement og private sammenkomster på offentlig sted som samler flere enn 10 personer innendørs.

Vi viderefører de lokale anbefalinger som er:

· Arrangement og private sammenkomster innendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 10 personer.

· Begravelse og bisettelse kan gjennomføres med inntil 50 personer.

· Arrangement innendørs med inntil 100 personer i fastmonterte seter er tillatt.

Dette betyr at den nasjonale lettelsen om inntil 100 personer på «tilviste plasser» ikke gjelder for vår region frem til og med 15. mars.

Med hilsen
rådmenn og kommunedirektør

Sigurd Eikje, Tysvær kommune
Vibeke Vikse Johnsen, Karmøy kommune
Bjørn K. Aadnesen, Utsira kommune
Ingeborg Skjølingstad, Bokn kommune
Jostein Førre, Sveio kommune
Yngve Bergesen, Vindafjord kommune
Ole Bernt Thorbjørnsen, Haugesund kommune