Løfter klimaambisjonene i innkjøp

– Skal kommunen nå de klimamåla Norge har satt seg, må også innkjøp i offentlig sektor bli mer klimavennlige, sier Anja Kjellesvik-Kristiansen. Hun ble nylig ansatt som prosjektleder for “anskaffelser med klimaambisjoner” i Karmøy kommune. Sammen med Haugesund og Tysvær skal kommunen bygge opp kompetanse innen klimakrav i anskaffelser.

Det er en enighet om at klimautfordringene er blant de største vi står overfor i vår tid,  og Norge har satt seg ambisiøse klimamål som er forankret i klimaforliket og klimaloven. For å nå disse klimamålene må endring til, og offentlige anskaffelser er et av områdene hvor slike endringer er nødvendig. For at offentlige anskaffelser skal kunne bidra positivt, må det stilles krav til klima- og miljøeffekten i de ulike tilbudene. – Som kommune har vi et ansvar for å gjøre det vi kan for at vårt lokalmiljø skal kunne omstille seg til det grønne skiftet, sier Anja.  Kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær har gått sammen om å skaffe økt kompetanse innen klimakrav i anskaffelser. Samarbeidet er blitt til prosjektet “anskaffelser med klimaambisjoner”, og hun er ansatt som prosjektleder. Håpet er at økt fokus på miljø- og klimakrav i offentlige anskaffelser også kan føre med seg en positiv påvirkning på næringslivet i regionen. – Dersom vi som kommuner stiller tydeligere og strengere krav, vil det bli enklere for den enkelte bedrift og satse på mer klimavennlige løsninger.

Prosjektet er finansiert av klimasatsmidler fra miljødirektoratet. Les mer om klimasatsmidler.

Anja Kjellesvik-Kristiansen er født og oppvokst i Kopervik. Hun er utdannet biolog med master i cellebiologi. Hun kommer fra Sonans (privatistgymnas) hvor hun har undervist i realfag de siste tre åra. 
– Som prosjektleder får jeg blant annet være med på å utvikle et verktøy for hvordan kommunene skal stille klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser, sier Anja som ser fram til en spennende utfordring med å utvikle regionen og bidra til større samarbeid mellom kommunene, og ikke minst mellom kommunene og næringslivet.