Livsglede på sykehjemmene

Engasjerte og kreative frivillige og ansatte bidrar på en fantastisk måte til at pasienter i kommunens sykehjem får livsglede i hverdagen. Det er veldig mye fint som blir gjort. Det er berikende at barnehager tar seg tid til besøk, at ansatte kommer på besøk med babyen sin, at noen tar seg en sykkeltur med pasientene eller arrangerer bingo og konserter. Det er også veldig kjekt for pasientene å få komme på gårdsbesøk – og kanskje en “flytur til Paris”.

Bon voyage!

Da Åkra sanitetsforening sine “sykehjems sanitetsdamer” hadde sommeravslutning på Åkra- bu og behandlingshjem den 27. mai, arrangerte de “flytur” til Paris for beboerne. Sanitetsforeningen hadde gjort avtale med en pensjonert flyvertinne som reiser rundt til de eldre og tar dem med på en fiktiv flytur.  Under “turen” fikk “passasjerene” servert croiassanter og saft. Beboerne fikk en trygg og fin flyreise til Paris. Åkra Sanitetsforening ønsket med dette beboerne, pårørende og ansatte ved Åkra bu- og behandlingsheim en riktig god sommer. Foto: Åkra sanitetsforening

Nina Underhaug, som er ansvarlig for sykehjems sanitetsdamene i Åkra sanitetsforening, sier at dette var annerledes enn vanlig for pasientene og hun tror de koste seg på Paristuren. Èn gang i måneden, i forbindelse med sine faste møter, stiller disse kreative og engasjerte damene opp på sykehjemmet for å gjøre kjekke ting med pasientene. Da møter de opp på sykehjemmet 1-2 timer før møtet sitt og tar pasientene med ut i kantinen eller utenfor sykehjemmet. De spiller bingo og lager til ulike arrangement. Før sommeren, jul og påske lager de til en koselig avslutning. De har også kjøpt en sykkel til sykehjemmet som de håper å få brukt mer i tiden som kommer.  

Gårdsbesøk på Snurrevarden

Pasientene ved Storesund bu- og behandlingsheim fikk en koselig dag på Snurrevarden gård den 6. juni. Timene på gården fløy avgårde, og  pasientene og personalet vendte tilbake til sykehjemmet med mange gode opplevelser. Opplegget ble betalt med basarpenger.

Det er avdelingsleder Silje Kringlebotten Husebø som har fotografert fra turen. Hun har laget en fin reportasje på sykehjemmets facebook-side, hvor hun skriver følgende: -Dagen startet med sol, og vi var optimistiske. Deretter gikk den over i lyn, torden og pøsregn… Vi hadde is i magen og gjorde oss klare likevel. Mens vi ventet på taxien kom sola tilbake og vi for avsted til Snurrevarden gård. Vi ble tatt godt i mot av Ynskje og Egil og alle dyrene. Bålpannene stod klar med kaffikjelen, og vi grillet pølser. Vi fikk hilse på, kose med og se på både kaniner, kyllinger, hund, ender, griser og hest. Å stryke over myk pels er terapi i seg selv, og det ble mye smil og god prat. Hesten ble gjort klar, og vi fikk alle en tur i kjerra. Til og med rullestol var det plass til! Dette håper vi å kunne gjenta.