Leverandørkonferanse: Vinn flere kontrakter og posisjoner deg for fremtiden!

Det offentlige i Norge bruker årlig rundt 600 milliarder på innkjøp fra privat sektor. Lokalt kjøper Tysvær, Karmøy og Haugesund kommune varer og tjenester for nesten 2,4 milliarder.
 
For å øke lokal konkurransekraft ønsker både leverandører og offentlige innkjøpere dialog. Derfor inviterer Næringsforeningen Haugalandet, i samarbeid med Tysvær, Haugesund og Karmøy kommune, til leverandørkonferanse med fokus på hvordan lokale leverandører kan vinne flere kontrakter i dag, og hva som må til for posisjonere seg for fremtiden!

Konferansen foregår på Tysvær kulturhus, fredag 10. desember kl. 10:00-15:00.
Påmeldingsfrist: 8. desember.

For mer informasjon om program, foredragsholdere og påmelding, gå til Næringsforeningen Haugalandets nettsted: