Leverandørkonferanse – ny idrettshall på Vormedal

Karmøy kommune inviterer til leverandørkonferanse i forbindelse med konkurranse om bygging av ny idrettshall på Vormedal.
Kommunen  har erfaringer med at dokumentasjonsleveranser, prøvedrift av tekniske anlegg og grunnforhold er områder som ofte er utfordrende i prosjektsammenheng. En ønsker derfor å gå i dialog med aktuelle aktører i markedet, for å få innspill på hvordan disse utfordringene skal kunne løses mest mulig hensiktsmessig i konkurransesammenheng.

Formålet med leverandørkonferansen er å etablere en arena hvor leverandøren kan presentere sin løsning og komme med innspill til anskaffelsen.

Sted: Karmøy rådhus
Dato:  13. februar kl 09.00-10.30 
Påmeldingsfrist: 10. februar