Levende lokalsamfunn – Velkommen til idedugnad!

Torsdag 9. februar 2023
kl. 17:30 på Rådhuset

Bygdene og tettstedene i Karmøy kommune har flotte kvaliteter som bør videreutvikles: Karmøysamfunnet kjennetegnes av innbyggere med en sterk tilhørighet til stedet de bor, de er ofte stolte av de lokale friluftsområdene, idrettslaget, samholdet og dugnadsånden som preger bygda. Skal karmøysamfunnet nå målsettinger innenfor sosial bærekraft og inkludering, blir det viktig å bygge videre på det lokale engasjementet.

Hovedtema på workshopen blir: Hvordan kan vi sammen utvikle lokalsamfunn som støtter opp om kommunens syv prioriterte satsningsområder?

Karmøy kommune ønsker å invitere alle som lar seg engasjere av lokalsamfunnsutvikling. Vi ønsker særlig å oppfordre velforeningene, bygdelagene og grendalagene til å stille med deltakere som i størst mulig grad speiler befolkningssammensetningen.

Visjonen som skal prege alt vårt arbeid er Sammen skaper vi en bærekraftig og inkluderende kommune – derfor oppfordrer vi særlig deg som ikke pleier å delta på denne type arrangement å stille! Din stemme er viktig!