Leve hele livet – Hva er viktig for eldre i Karmøy?

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Du inviteres til innspillsmøte 3. desember kl. 18 på Solstein. I løpet av 2020 skal kommunestyret ta stilling til hvordan reformen skal følges opp i Karmøy. 

Møtedeltakerne samles rundt ett eller flere temabord for samtale om de fem innsatsområdene: Aldersvennlig samfunn, Aktivitet og fellesskap, Mat og måltider, Helsehjelp og Sammenheng og overganger i tjenestene. 

Les mer og meld deg på innen 30. november