Lek og gode opplevelser i barnehagene etter gjenåpning

Barnehagene vil fortsette det gode arbeidet med å skape trygge rammer etter nasjonale og kommunale føringer. –Personalet har gjort sitt ytterste for å ivareta både foresatte, barn og nødvendige smitteverntiltak. Med utgangspunkt i nasjonalveileder for smitteverntiltak, har Karmøy utformet noen nye rutiner i forbindelse med den situasjonen vi nå er i, sier barnehagesjef Einar Solheim.

Sammen om smitteforebyggende tiltak

Det viktigste smitteverntiltaket er at foresatte, barn og personal med symptomer skal være hjemme. Personalet vil være ekstra oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å sende barn og personale hjem i denne tiden.

Oppholdstid i barnehagen
For å kunne jobbe i tråd med nasjonal smitteveileder, ser barnehagene seg nødt til å redusere oppholdstiden barna kan være i barnehagen. Barnehagene prioriterer at barna får være i små lekegrupper (kohorter) som holder avstand, god hygiene og forsvarlig renhold i tråd med retningslinjene.

Barnehagen vil være i jevnlig dialog med hver enkelt familie for å kartlegge behov for oppholdstid, og hva barnehagen kan imøtekomme. I disse tider vil det være en fordel for barnehagen om foresatte kan begrense oppholdstiden til et minimum. Vi ser oss nødt til å operere med veiledende norm for oppholdstid på maks 7 timer. Oppholdstiden vil til enhver tid måtte kunne justeres opp eller ned, avhengig av styrers vurdering av bemanningssituasjonen. Barnehagen er avhengig av å ha nok antall friske ansatte på jobb.

Utdanningsdirektoratet definerer at sårbare barn har rett på full plass. Der er en av foresatte har samfunnskritisk yrke, skal de få oppholdstiden de trenger for å kunne utføre sin jobb. Det vil også tilstrebes å imøtekomme behov for utvidet oppholdstid hos foresatte som ikke har samfunnskritiske funksjoner. Det gjelder primært i de tilfeller en reduksjon i oppholdstid vil gjøre det umulig for foresatte å utføre sine forpliktelser overfor sine arbeidsgivere.


Barn og foresatte med luftveissymptomer skal ikke møte i barnehagen

 • Ved milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte i barnehagen, og må finne andre løsninger for å følge og hente  barna.
 • Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.
 • Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene etter råd gitt av Folkehelseinstituttet 

Det er viktig at vi tar vare på oss selv og andre ved å følge smittevernråd. Barnehagen er avhengig av at alle tar sine forhåndsregler, både ved ankomst og henting i barnehagen, og ikke minst på fritiden:

Vask hender  –  Hold avstand  –   Reduser samvær med andre

Informasjon og kommunikasjon til foresatte om smitte, karantene og isolasjon 
 • Informasjon om barns eller personalets symptomer, smitte av covid-19, hvem som skal i karantene eller isolasjon vil være viktig å formidle. Det vil også være informasjon barnehagen ikke har mulighet til å dele jfr. taushetsplikt etter barnehageloven og personvernforordningen (GDPR)
 • Det blir ikke sendt ut informasjon dersom barn og/eller personal med symptomer er sendt hjem.
 • Barnehagen gir beskjed til alle foresatte om å være ekstra oppmerksomme på symptomer, dersom det blir påvist tilfeller av smitte i barnehagen.
 • Foresatte som har barn i samme kohort der det er påvist smitte hos barn/personal, og samarbeidende kohort, vil få beskjed. Hvem som skal i karantene/isolasjon gjøres i samråd med smittevernlege.
 • Barnehagen har ikke lov å identifisere hvilke barn/foresatte/personal som er smittet, eller i karantene/isolasjon. Foresatte kan selv velge å dele slik informasjon til andre om de ønsker.
 • Dersom foresatte/barn eller personal er i karantene, der smittekilden ikke er i barnehagen, vil foresatte ikke få beskjed om dette.
 • Dersom familien til barn eller personal er i karantene/isolasjon, der smittekilden ikke er i barnehagen, vil foresatte ikke bli informert.
 • Informasjon om barns eller personalets symptomer, smitte av covid-19, hvem som skal i karantene eller isolasjon vil være viktig å formidle. Det vil også være informasjon barnehagen ikke har mulighet til å dele jfr. taushetsplikt etter barnehageloven og personvernforordningen (GDPR).

Barnehagesjefen ønsker alle en fortsatt trygg og fin tid i barnehagene – Ta vare på hverandre!