Legger til rette for opplevelsesbasert reiseliv

Reiselivsaktører og næringsforeninger i kommunen har vært sammen for å diskutere og komme med nye innspill til ny temaplan for reiseliv i kommunen vår.

14. oktober ble det avholdt oppstartsmøte der reiselivsrådgiver Camilla Vandvik hadde inviterte reiselivsaktører og næringsforeninger sammen på Raw Ocean Lodge. De 25 aktørene hadde en innholdsrik dag med innlegg om «Status for reiseliv i Karmøy kommune», «Opplevelseskonseptet The North Sea lifestyle», «Regional reiselivsplan» og «Hva er attraktive steder?»

I idemyldringen fant deltakerne frem til momenter i en swot-analyse om Karmøys styrker, svakheter, muligheter og trusler som reisemål. Med en kartlegging blir det tydeligere hvor statusen står i dag, og hvor veien går videre med utviklingen i reiselivsarbeidet. Her bidro reiselivsnæringen med gode innspill til hva som bør vektlegges som prioriteringer for neste planperiode; 2021-24. Forslaget til ny temaplan for reiseliv skal behandles politisk i kommunestyret.

Karmøy har en unik beliggenhet og gode muligheter for at reiseliv og opplevelser kan sees i sammenheng. I dette arbeidet er det viktig med et godt samarbeid mellom de ulike næringsaktørene og et aktivt frivillighetsapparat. Kommunen vår har fortrinn som må utnyttes i samfunns- og næringsplanleggingen – det være seg mulighetene for naturopplevelser, næringsmuligheter knyttet til havet, kulturelle og historiske fortrinn.