Legater

Karmøy kommune forvalter en rekke legater hvor enkeltpersoner, organisasjoner mv. kan søke om støtte.  Normal søknadsfrist 1. desember hvert år.
På grunn av lite midler å fordele, blir det ingen fordeling i 2021. Alle midler er videreført til 2022. 
Legat Søke privat? Forening/ institusjon søke? PDF-Fil Excel-fil Stikkord for utdeling
Karmøys julefond Ja Ja Trykk her Trykk her Økonomisk vanskeligstilte og syke i Karmøy
O.A.Knutsens og hustrus fond Ja Nei Trykk her Trykk her Videreutdannelse for ungdom fra Torvastad, Karmsund og Utsira
Ottelie og Sverin Larsens legat Ja Ja Trykk her Trykk her Forskjønnelse av Kopervik
Legatet for Skudeneshavn Ja Ja Trykk her Trykk her Økonomisk vanskeligstilte i Skudeneshavn
Legatet for Hans Holst og Anne Eegs Minde Ja Ja Trykk her Trykk her Skolevesenet i Kopervik
Ragnhild og Ole Hansen Kovigs legat Ja Nei Trykk her Trykk her Økonomisk vanskeligstilte i Skudeneshavn