Ledig stilling

Sist oppdatert 16. mai 2019 10:49

Velkommen som søker!

Oversikt over ledige stillinger


Kan du tenke deg å være støttekontakt eller å tilby å være avlastnings-/besøkshjem for noen som trenger det? Kommunen har stadig behov for personer og familier som kan påta seg denne typen oppgaver.

Les mer og finn aktuelt skjema for å melde din interesse


Karmøy kommune søker nye kandidater til styrene i ulike virksomheter som kommunen har eierskap i. For å identifisere nye aktuelle kandidater er det etablert en CV-database hvor motiverte kandidater kan registrere sin interesse og kompetanse. Denne finner du helt til slutt under oversikten Ledig stilling


For mange er assosiasjonene til Karmøy knyttet til historie, og ikke minst vikingtida. Karmøy, med Karmsundet innenfor, har en rikt dokumentert historie. Veien mot nord, eller Norvegen ble etter hvert ble navnet på landet.

Hos oss finner du et godt bo- og opp­vekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud.

Kommunen har ca 3 200 ansatte.  Kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for «kommunen som vil at du skal lykkes!».

Karmøy kommune er den største kommunen i Nord-Rogaland, som i mange sammenhenger omtales som Haugalandet. Haugalandet er et integrert bo- og arbeidsmarked med ca. 100 000 innbyggere, der Haugesund er regionsenteret. Dette innebærer at de fleste tilbud finnes innenfor egen kommune eller i kort reiseavstand. Her finner du flyplass, høgskole, sykehus, store og varierte arbeidsplasser og et omfattende kulturtilbud.

Det er muligheter for boligbygging i alle byene og tettstedene i Karmøy. De fleste tomtene er tilgjengelige gjennom boligutbyggere. Kommunen har et begrenset tilbud om tomter for selvbygging. I området Kolnes-Skre (på kommunens fastlandsside) skal det over tid legges til rette for bygging av ca. 1 700 boliger.

Bli bedre kjent i kommunen: