Lærlinger på nettverkssamling

Blide og fornøyde lærlinger samlet på Karmøy kulturhus, Åkrehamn

43 lærlinger innen helse, barne- og ungdomsarbeid og IKT deltar i dag på nettverkssamling. De som er lærlinger i Karmøy kommune får tilbud om flere fellessamlinger med faglig og praktisk innhold i læreperioden. Samlingen som nå arrangeres på kulturhuset er for 2. års lærlinger som skal ta fagbrev i løpet av et års tid.

Kopervik videregående og AOF Haugaland er til stede for å presentere hvilke muligheter lærlingene har med påbygg og videre fagskoleutdanninger.

– Vi liker at det vi ønsker blir tatt opp, gruppeoppgaver og plenum ble tatt seriøst, snakke med andre lærlinger fra andre fag, fått vite mer hvordan dette med påbygg og fagskole fungerer, alt er nyttig, sier blant annet de tre lærlingene Eirik Selliken-IKT , Preben Hevrøy Holmen-helsefag og George Erik Leesam – barne- og ungdom. De var enige om å drøfte hva den enkelte bør eller kan gjøre i en konfliktsituasjon var veldig spennende.

-Lærlingordningen i Karmøy skal tilby læreplasser til å kvalifisere elever fra videregående skole til et fag- og svennebrev. Dette gjøres innenfor fag som det til en hver tid vil være behov for i kommunen, sier lederne Gro Kristin Huus og Anita Rojas.

Karmøy kommune har for tiden en godkjent ramme for inntak av 42-43 lærlinger pr. år, hvorav 3-4 plasser settes av til lærlinger med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Dersom det ikke er søkere for særskilt tilrettelagt opplæring, vil plassene kunne benyttes til ordinære læreplasser.
Ordinær læretid for lærlingene er på 2 år, dette tilsvarer inntil 84-86 lærlinger i kommunale virksomheter til enhver tid.